Vásárlási feltételek

 

Megrendelés folyamata és a vásárlási feltételek

 

Az Oxa Üvegműhely és webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban. Először az áruházban található termékkörök kategóriáit láthatja.

 

Ha olyan kategóriába lép, ahol termék található, ott megtekintheti a termék rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb. A kosárba jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti.

 

Az Akciós termékek kategóriába az áruházban kapható akciós termékek találhatóak meg, ezenél szerepel az akciós kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.

 

Ha bővebb információt szretne kapni az adott termékről, kattintson a termék képére. Ekkor a termék oldalára jut, ahol a termékről részletes tájékoztatást kaphat. A termék lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztató alapja, hogy a termékeinket a cégünk hozza létre és hazaiforgalomba hozatalára jogosult a társaság.

 

A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékekből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Ha a megrendelés mellett dönt kattintson a megrendelés gombra.

 

Megrendelés előtt Önnek be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a Regisztráció menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár! Ha nem kíván regisztrálni, lehetősége van telefonon (06/30/4845408. v. 06/30/3679546 vagy faxon 06/1/2160031 megtenni a rendelést.

 

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszóemlékeztetőt. Ha megadja a regisztrált email címét, akkor a jelszavát elküldjük Önnek.

 

Belépést a Vásárló Belépés ablak segítségével végezheti el. Itt megadja a regisztrált email címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot.

 

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra kattint akkor eljut a Fizetési Szállítási és Egyéb lehetőségek oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbbet. Ha elkészült nyomja meg a Megrendelés gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelés összes adata, melyet ellenőriznie kell.

 

Ha mindent rendben talál a megrendel gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését.

 

Kérjük a véglegesítés előtt ellenőrizze a megadott szállítási és személyes adatokat, valamint a megrendelt termék árát és mennyiségét, mert a megrendelés véglegesítésével Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

A szerzdés tárgyának lényeges tulajdonságai

 

A megrendelés általában akkor lép életbe, ha online megrendelését emailban vagy telefonon visszaigazolják. Az Információk menüpontban megtalálja elérhetőségeinket. Ezen az elérhetőségeket jelezheti szavatossági igényeit, vagy egyéb kifogásait, vagy kérhet információt valamely termékről, vagy megrendelésről A termékoldalon található termék leírás, vagy fénykép csak tájékoztató jellegű, nem minden esetben tartalmaz az adott termékről minden információt, illetve a termék egyedisége miatt gyártási díszítési eltérések lehetségesek.

 

Az elállás joga

 

Megrendelés során Ön élhet a 45/214(II.26) kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek nélküli elállási jogával.

 

Internetes vásárlás esetén Ön a szerződéstől az áru, több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14(nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ez az említett határidőn belül írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. Ezen elállás jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. A vásárlói áruátvétel dátumát bizonyítja a posta csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Az eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni. A vevőnek visszajáró összeget a vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza.

 

Amennyiben a fizetés kiszállás alkalmával készpénzben történt, úgy postai úton kerül megtérítésre.

 

A vevő által kifizetett összeget az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolja. A visszaküldött terméket az Eladó 1092 Budapest Erkel u. 6. 1. emelet 9. című székhelyére kérjük címezni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vevő viseli az elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával esetleges sérülésével felmerült közvetlen költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen szereléséből eredő károk megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, amennyiben a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásával.

 

A jelent pont szerinti indoklás nélküli elállás joga nem gyakorolható abban az esetben, ha olyan terméket rendelt meg, amely kizárólag bontatlan sérülésmentes állapotban hozható forgalomba, és az egészségügyi, vagy higéniai okokból a felbontás után már nem küldhető vissza.

 

Amennyiben a termékkel kapcsoolatos elégedetlensége miatt kíván elállni a szerződéstől, úgy az Ön kérését szavatossági igénynek tekintjük és akként kezeljük.

 

Szavatosság

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban a 151/2003(IX.22) korm. rendeletben a 19/2014(IV.29) NGM rendeletben foglaltak irányadók. Jótállás csak 10000 Ft-nál drágább tartós használati cikkekre vonatkozik. A vevőnek jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását webáruházunk felé e-mail-ben Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , vagy telefonon (06304845408), vagy faxon (0612160031). A reklamációt 5 munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatosság időtartama 6 hónap. A szavatosság igény érvényesítésére két év áll a vevő rendelkezésére.

 

Szavatossági igény esetén a vevő kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használat esetén a szavatosság nem érvényesíthető.

 

Az eladó a vevő által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014(IV.29) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott tárgy megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és a bejelentésének időpontját és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően eladó rögzíti a szavatossági igényre adott válaszát.

 

A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére tartós adathordozón másolatot biztosít. A jegyzőkönyvet az eladó 3 évig köteles megőrizni.

 

Jogvita esetén a vevő a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

 

1016 Bp., Krisztina kft. 99. III. em. 310.

 

Levelezési cím: 1253 Bp. Pf. 10

 

E-mail cím: bekelteto.testü Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Fax: 06/1/488 2186

 

Telefon: 06/1/488 2131

 

http://www.keletet.bkik.hu

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Általános jogi következmények

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) tartalmazza webáruházunkban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, hírlevelek küldése keretébenvégzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre szolgáló tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a nyilatkozat feltételeit. A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magár nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének legmagasabb szinten tartásában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatvédelmi alapelvek

 

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat melynek megvalósítására az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás minden fázisában törekszik. Az adatkezelési irányelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 

- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011 évi CXII. törvény

 

- Személyes adatok kezelésére vonatkozó az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. okt. 24.-i 95/46/EK irányelve

 

- Strasbourgban 1981 jun. 18-án kelt az egyének védelméről és a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett egyezmény

 

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

- A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tövény

 

A webáruházban adatkezelés az üzemeltető végzi, harmadik fél számára személyes adatokat csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján ad ki. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le.

 

Amennyiben a törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatokat kiadni és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleket tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emel.

 

Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési kéréseit fogadja és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

 

A webáruházban előfordulnak linkek más külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

 

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

 

A honlap látogatása során rögzíti a felhasználók IP címét, amelyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böntésző típusát és a látogatott oldalak címét. Az adatkezelésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

 

Scroll to top